Artikels & dossiers in magazines

Goed onderbouwde verhalen met leuke bovenbouw

Kent u dit? Het artikel heeft een aantrekkelijke kop, maar na lectuur hebt u weinig of niets hebt opgestoken. Bij een redacteur die zijn artikels van INHOUD voorziet, overkomt u dat niet.

Magazines en e-zines

WDB schreef honderden, zo niet duizenden artikels en dossiers voor (bedrijfs)tijdschriften, zowel als teksten voor e-zines en websites. Niet zelden hielp hij het concept bedenken of het redactieschema invullen. De creatieve inbreng is gul, zeer concreet en bruikbaar. Hij blijft dit doen voor meerdere opdrachtgevers.

Webteksten: de lezer ‘scant’ snel

Een webtekst wordt vooral ‘gescand’ door de lezer. Het is het soort tekst dat bij uitstek kort, krachtig en overzichtelijk moet zijn. WDB pent geregeld voor e-zines van bedrijven, in een frisse, directe en informatieve stijl. Bondig, maar met nuances.