Werkwijze & voordelen

Goed luisteren, kennis vergaren en boeiend weergeven

1WDB luistert even goed als hij schrijft

Een copywriter, journalist of redacteur moet niet zijn eigen agenda doordrukken, maar de ideeën van zijn informatiebronnen zo correct en leesbaar mogelijk in boeiende teksten omzetten.

Geregeld krijgt Willem De Bock de opmerking dat hij (doel)treffend de ideeën van geïnterviewden of van andere informatieleveranciers formuleert. Voor hem spreekt dat vanzelf.

3U krijg er een klein kenniscentrum bij 

Wanneer Willem De Bock een onderwerp onder de knie krijgt, wordt hij liefst een beetje een kenner ervan. Dat ‘kennerschap’ groeit per onderwerp of tekstbewerking. Daar is Willem De Bock zeer goed mee vertrouwd. Zijn ‘kenniscentrum’ biedt meerdere voordelen:

  1. Hij kent u en weet wat u wilt.
  2. Hij levert sneller, preciezer en beter de teksten die u vraagt.
  3. Hij denkt mee en deelt zijn creatieve suggesties.
  4. Desgewenst ontwerpt hij zelfs mee de communicatieaanpak.

2Bij elke opdracht kent hij u beter

Willem De Bock werkt al bij een eerste opdracht niet alleen aan die ene tekst of dat ene interview, maar bouwt meteen ook kennis op over het onderwerp.

Bij de volgende opdracht weet hij al vrij veel over wat u verwacht, qua stijl, toon en gevoeligheden, qua technische nuances, de kern van uw boodschap en natuurlijk de essentie van uw onderwerp.

Bij een derde opdracht gaat dat nog wat vlotter, met Willem De Bock. Omdat hij echt geïnteresseerd is in uw verhaal.

4Resultaat: U waakt makkelijker over de inhoud

Wie Willem De Bock zijn brochures, persberichten, websiteteksten, dossiers of andere rapporten laat schrijven of hem voor events inschakelt, staat in direct contact met de man die de inhoud gestalte geeft.

De communicatie loopt niet via tussenpersonen, en dus sneller en met minder kinken in de kabels.